Skip to content

Telefonszám: +36 30 960 8507

E-Mail cím: mast@mast.hu

Turizmus

Turizmus

divider-handshake-blue

A turisztikai szektor jellemzője, hogy a turisták (fogyasztók) mind az utazás előtt, alatt és utána is speciális attitűddel rendelkeznek.  Tapasztalataink szerint a szektor szolgáltatói egyre nagyobb figyelmet szentelnek arra, hogy az elvárasoknak megfelelő szolgáltatásokat kapjanak az ügyfeleik, ehhez azonban releváns piaci információkra van szükségük.

A szektor számára kínált speciális szolgáltatásaink a következők:

  • utazási szokások vizsgálata (motivációk, attitűdök, szokások, információgyűjtés stb.),
  • konkurenciaanalízis, desztinációs vizsgálatok,
  • üzleti tervek, stratégiák megalapozása,
  • turisták (fogyasztók) szegmentálása,
  • turisztikai elégedettségi vizsgálatok,
  • külső és belső imázsvizsgálatok,
  • reklámkampányok, marketing akciók előzetes tesztelése és hatékonyságának mérése,
  • a szolgáltató területén található, de a szolgáltatást igénybe nem vevők körének meghatározása,
  • mystery shopping (próbavásárlás).

Adatbázisaink és kapcsolatrendszerünk lehetővé teszi bármely speciális szakmai minta megkérdezését, akár személyesen, akár telefonon, illetve fókuszcsoportos kutatás keretében.

Partnercégeink segítségével nemzetközi kutatások kivitelezését is vállaljuk.
Kérdezőbiztosaink nyelvtudása lehetővé teszi a Magyarországot desztinációként választó turisták megkérdezését is.

Megalakulás óta a M.Á.S.T. Kft. több mint harminc a Magyar Turizmus Zrt. számára végzett turisztikai kutatásban működött közre.