Skip to content

Telefonszám: +36 30 960 8507

E-Mail cím: mast@mast.hu

Hátterek

Személyi háttér

divider-handshake-blue

Kutatók

Társaságunk, egyetemi végzettséggel rendelkező kutatókat alkalmaz. Vezető kutatóink a kutatási területek legszélesebb körében szerzett sok-sok éves szakmai múlttal rendelkeznek. Elvünk, hogy a kutatóink nem szakosodnak kvantitatív, illetve kvalitatív kutatási területekre, hanem képesek arra, hogy bármilyen kutatási projektet önállóan, komplex módon, a Megrendelő igényeihez optimálisan illeszkedve kezeljenek.

Kérdezőbiztosok

Kérdezőbiztosi hálózatunk megyei szinten szervezett, a 18 instruktor közel 600, minimum középfokú végzettségű kérdezőbiztost mozgat. A biztosok megbízólevéllel és kérdezői fényképes igazolvánnyal dolgoznak. A kérdezőket rendszeresen képezzük, az egyes projektekre külön is felkészítjük. Munkájukat folyamatosan ellenőrizzük, értékeljük. A fluktuáció jellemzően kicsi, az instruktorok nagy részével több, mint 15 éve dolgozunk együtt. Minden megyében van kérdezőnk, aki a hagyományos személyes megkérdezések mellett mélyinterjú, fókuszcsoport és in-hall teszt szervezésében is gyakorlatot szerzett.

Kérdezőbiztosi létszám megyénként:

megyek

Technikai háttér

divider-handshake-blue

Számítástechnika

Társaságunknál Windows alapú számítógépes hálózat működik. A hálózatunkon elsősorban Microsoft programokat használunk (Office). Az adatrögzítést speciális, saját fejlesztésű program segítségével zárt számítógépes hálózatban végezzük. Maximális kapacitásunk kb. 900.000 leütés naponta. Az adatfeldolgozást, a részletes matematikai–statisztikai vizsgálatokat, többváltozós statisztikákat nemzetközileg elfogadott matematikai-statisztikai programcsomag segítségével végezzük el. A grafikai ábrázolásokat Excel és Power Point programokkal készítjük.

Az instruktori hálózat tagjai is rendelkeznek saját számítógéppel, amely lehetővé teszi a lerögzített adatok hálózaton keresztül történő továbbítását. A nagy mennyiségű adat fogadását ISDN, illetve ADSL vonalak teszi lehetővé.