Skip to content

Telefonszám: +36 30 960 8507

E-Mail cím: mast@mast.hu

Kutatás típusok

Kutatás típusok

divider-handshake-blue

A M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság marketing kutatásait az ESOMAR nemzetközi standardjainak megfelelően végzi. Szakmai felkészültségünkből adódóan a kutatások széles skálájával állunk a Megbízók rendelkezésére. Társaságunk elsősorban a következő kutatás típusokkal foglalkozik:

Desk research (szekunder adatok szisztematikus gyűjtése és elemzése)

Field research (primer adatok szisztematikus gyűjtése és elemzése)

Kvalitatív kutatások

 • Mélyinterjú
 • Fókuszcsoport
 • Mini fókuszcsoport
 • Delphi eljárás

Kvantitatív kutatások

 • Megkérdezés

  • Telefonos
  • Személyes (PAPI/CAPI),
  • Postai
  • online/webes,
 • Megfigyelés
 • Kísérlet
 • Póbavásárlás (mystery shopping/mystery calling)

Mintavételi eljárások

A kvantitatív kutatásaink során elsősorban véletlen mintavételi technikákat (az egyszerű véletlen, a szisztematikus, a rétegzett és a csoportos mintavételt) alkalmazunk. Ha a kutatás jellege nem véletlen mintavételi eljárást követeli meg, akkor leggyakrabban a kvótás illetve hólabda –mintavétel szabályai szerint járunk el.

ADATFELVÉTEL

A megkérdezéseken alapuló marketing kutatásaink alkalmával az adatfelvételeket az adott témakörre külön felkészített, nagy gyakorlattal rendelkező kérdezőbiztosi gárda végzi a mintavételi eljárásban meghatározottak szerint. A megkérdezések a Megbízó által jóváhagyott strukturált kérdőív segítségével történnek.