Skip to content

Telefonszám: +36 30 960 8507

E-Mail cím: mast@mast.hu

Energia szektor

Energia szektor

divider-handshake-blue

Az energia szektor jellemzője, hogy a fogyasztókról részletes listák állnak rendelkezésre, ugyanakkor a szolgáltatást igénybevevők ritkán kerülnek kapcsolatba a szolgáltató céggel. Tapasztalataink szerint a szektor cégei egyre nagyobb figyelmet szentelnek a minőségbiztosításnak, amelyhez releváns piaci információkra van szükségük. A szektor számára kínált speciális szolgáltatásaink a következők: fogyasztók szegmentálása, energiát fogyasztó készülékekkel való ellátottság mérése, fogyasztói elégedettségi vizsgálatok monitoring jelleggel, ügyfélszolgálati elégedettségi vizsgálatok monitoring jelleggel, külső és belső imázsvizsgálatok, reklámkampányok, marketing akciók előzetes tesztelése és hatékonyságának mérése, a szolgáltató területén található, de a szolgáltatást igénybe nem vevők körének meghatározása, mystery shopping (próbavásárlás), mystery calling. Társaságunk akkreditált kutatócége a Magyar Energia és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) által előírt, éves rendszerességgel elvégzendő Fogyasztói Elégedettségi Vizsgálatnak. Közbeszerzési eljárás nyerteseként 2022-2024 időszakra Koordináló Szervezete a MEKH által a víziközmű és a távhőszolgáltatók számára előírt Felhasználói Elégedettségi Felmérés (FEF) rendszerének.